ارتودنسی دندان‌ها چگونه انجام میگیرد و آیا برای دندانها مفید است؟