تحلیل لثه و اهمیت درمان ارتودنسی برای جلوگیری از آن