پروتز دندان چیست، چه کابردی دارد و مناسب چه کسانی است؟